Stranka o Všem

Čuste

Crysis

V adresári s nainštalovanou hrou
(napr. "C:\Program Files\Electronic Arts\Crytek\Crysis\Game\Config") nájdeš
konfiguračné súbory diff_easy.cfg, diff_normal.cfg, diff_hard.cfg a diff_bauer.cfg.
V textovom editore otvor niektorý z nich, podľa toho na akej obtiažnosti hráš hru.
Na koniec súboru môžeš pridať nasledujúce riadky:

g_godMode = 1       - nesmrteľnosť
ai_IgnorePlayer = 1 - nebudú po tebe strieľať
i_noweaponlimit = 1 - vypnutie limitu na zbrane
i_unlimitedammo = 1 - neobmedzená munícia


Taktiež tu môžeš editovať vlastnosti obleku. Napr.:
g_playerHealthValue = 400.0
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTime = 0
g_playerSuitArmorModeHealthRegenTimeMoving = 0
g_playerSuitEnergyRechargeDelay = 0
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmor = 0
g_playerSuitEnergyRechargeTimeArmorMoving = 0
g_playerSuitEnergyRechargeTime = 0
g_playerSuitHealthRegenDelay = 0

g_playerSuitHealthRegenTime = 0
g_playerSuitHealthRegenTimeMoving = 0
g_suitArmorHealthValue = 400.0
g_suitCloakEnergyDrainAdjuster = 0
g_suitRecoilEnergyCost = 0
g_suitSpeedEnergyConsumption = 0
g_suitSpeedMult = 2


Po vykonaní úprav ulož súbor a spusti novú hru.

 
Copyright @ Jiří Košťálek