Stranka o Všem

Čuste

Call of Duty 4

V "Options" menu povoľ konzolu.
Potom klávesou [~] otvor konzolu a napíš: seta thereisacow "1337" a stlač [Enter].
Znovu otvor konzolu a zadávaj nasledujúce kódy a potvrzduj ich klávesom [Enter]:


give all     - prístup ku všetkým zbraniam
god        - nesmrteľnosť
noclip      - prechádzanie stenami
notarget     - nepriatelia ťa budú ignorovať
give ammo     - doplnenie munície
jump_height #   - nastaví gravitáciu na zadanú hodnotu (normálna gravitácia = 39)
timescale #    - nastaví rýchlosť na zadanú hodnotu (normálna rýchlosť = 1.00)
cg_LaserForceOn 1 - laserové zameriavanie pre všetky zbrane
demigod      - nesmrteľnosť, ale obrazovka sa bude stále triasť
ufo        - lietanie
r_fullbright   - budeš ľahšie vidieť veci
cg_drawGun    - neuvidíš svoju zbraň
cg_fov      - zoom pre všetky zbrane
give #      - pridá zadanú vec
map #       - zmení mapu (zoznam nižšie)
spdevmap #    - zmení mapu (zoznam nižšie)


Mená máp:
---------
Používaj s kódom map alebo spdevmap.

killhouse 
cargoship 
coup (intermission sequence) 
blackout 
bog_a 
hunted 
ac130 
bog_b 
airlift 
aftermath (intermission sequence) 
village_assault 
scoutsniper 
village_defend 
ambush 
icbm 
launchfacility_b 
jeepride

 
Copyright @ Jiří Košťálek